โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว | ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Location

เลขที่ 296/4 หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว
อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

Facebook

@KaoLiaoHospital

บริหาร 100 หัวหน้ากลุ่มการฯ 116
ธุรการ 101 แผนไทย 117
การเงิน 102 NCD 118
พัสดุ 103 IT 119
OPD 104 งานเวชฯ 120
ห้องตรวจ 105 จ่ายกลาง 121
ทันตกรรม 106 DPAC 122
LR 107 Refer 123
OR 108 คลังยาย่อย 124
เภสัช 109 ส่งเสริม 127
ANC 110 WARD 129
ห้องบัตร 111 ห้องพักแพทย์ 130
ER 112 เวรเปล 135
งานประกัน 113 XRAY 136
LAB 114 ร้านข้าว 139
ห้องเก็บเงิน 115 กายภาพ 144
code ชื่อสถานบริการ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ
06964 รพ.สต.บ้านท่ากระดังงา ต.มหาโพธิ 086-445-7052
06965 รพ.สต.บ้านหนองเต่าใต้ ต.หนองเต่า 086-441-3049
06966 รพ.สต.บ้านเขาดิน ต.เขาดิน 086-369-3151
06967 รพ.สต.บ้านดงเมืองใต้ ต.เขาดิน 086-441-3044
06968 รพ.สต.บ้านหนองแพงพวย ต.หัวดง 086-441-3040
06969 รพ.สต.บ้านหัวดง ต.หัวดง 086-445-6851
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว 056-383-562
11213 PCU โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว/PCU 056-319-025