โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว | หน้าแรก

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว


KAOLEAW HOSPITAL


โรงพยาบาลบริการดี มีมาตรฐาน โดยมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาพประชาชนที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุขติดต่อเรา

จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ


สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ (ปีงบประมาณ 2564)


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเมิน ITA


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment : ITA)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ web mail ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำหรับการเข้าระบบด้วย username และ password
แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ ระบบงานภายในของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้งาน และคู่มือการใช้งานได้ที่ฝ่ายงาน IT โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วย พบการปนเปื้อนภายในโรงพยาบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายใน 720 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (chem) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (elyte) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายใน 720 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (elyte) พร้อมน้ำยา
ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (chem) พร้อมน้ำยา
ประกาศ เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (elyte) พร้อมน้ำยา
ประกาศ เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (chem) พร้อมน้ำยา
      

   ฉุกเฉิน   

ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          

   ผู้ป่วยนอก   

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
เปิดให้บริการในวันทำการ


  • จันทร์ - ศุกร์ - 8:00 - 16:00


056-383562
ต่อ 104
               

   แพทย์แผนไทย   

บริการแพทย์แผนไทย
นวด อบ ประคบ


  • จันทร์ - อาทิตย์ 8:00 - 16:00


056-383562
ต่อ 117
           

   ทันตกรรม   

บริการทันตกรรม และช่องปาก
สำหรับคนไข้ปกติ


  • จันทร์ - พฤหัสบดี 8:00 - 16:00
  • ศุกร์ 8:00 - 12:00

056-383562
ต่อ 106

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง