ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดระบบรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออนไลน์
โดยมีสื่อความรู้ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้ง 15 กลโกง ดังนี้
1.หลอกขายของ
2.คอลเซ็นเตอร์ (Call Center)
3.เงินกู้ออนไลน์ดอกเบี้ยโหด
4.เงินกู้ออนไลน์ที่ไม่มีจริง
5.หลอกลงทุน
6.หลอกให้เล่นพนันออนไลน์
7.ปลอมโปรไฟล์ทางโซเชียลมาหลอกในด้านต่างๆ
8.ส่งลิงค์ปลอมหลอกแฮ็กข้อมูลส่วนตัว
9.อ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
10.ปลอมบัญชีไลน์ (Line) เฟชบุ๊ก (Facebook)
11.ข่าวปลอม (Fake News)
12.หลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊เปลือย
13.โฆษณาชวนไปต่างประเทศ
14.ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร
15.เตือนภัยทั่วไป

หากพบเห็นเหตุการดังกล่าวมาข้างต้น กรุณาแจ้ง www.thaipoliceonline.com

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ web mail ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำหรับการเข้าระบบด้วย username และ password
แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ ระบบงานภายในของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้งาน และคู่มือการใช้งานได้ที่ฝ่ายงาน IT โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อบจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้


ประกาศ แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายใน 720 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (chem) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (elyte) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายใน 720 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (elyte) พร้อมน้ำยา
ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (chem) พร้อมน้ำยา
ประกาศ เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (elyte) พร้อมน้ำยา
ประกาศ เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด (chem) พร้อมน้ำยา