จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

จัดซื้อจัดจ้าง 2561

service-image

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

By Admin / วันที่ 26/09/2018 เวลา 14:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร

By Admin / วันที่ 26/09/2018 เวลา 14:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร

By Admin / วันที่ 26/09/2018 เวลา 14:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร

By Admin / วันที่ 26/09/2018 เวลา 10:45 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยเตียงสามัญและผู้ป่าวยห้องพิเศษ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด

By Admin / วันที่ 26/09/2018 เวลา 10:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 21/09/2018 เวลา 09:15 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

By Admin / วันที่ 14/09/2018 เวลา 15:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ

By Admin / วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

By Admin / วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

By Admin / วันที่ 11/09/2018 เวลา 10:04 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 07/09/2018 เวลา 11:15 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 29/08/2018 เวลา 09:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 12/07/2018 เวลา 10:27 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 19/06/2018 เวลา 11:25 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 17/05/2018 เวลา 10:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเอ็กซเรย์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 05/06/2018 เวลา 10:15 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 31/05/2018 เวลา 10:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 30/05/2018 เวลา 13:25 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 30/05/2018 เวลา 11:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 31/05/2018 เวลา 10:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 17/05/2018 เวลา 14:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 17/05/2018 เวลา 10:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเอ็กซเรย์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 03/05/2018 เวลา 10:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 30/04/2018 เวลา 10:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 28/04/2018 เวลา 13:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 26/04/2018 เวลา 13:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 10/04/2018 เวลา 10:25 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 26/03/2018 เวลา 14:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 20/03/2018 เวลา 10:15 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 13/02/2018 เวลา 13:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 01/02/2018 เวลา 13:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด

By Admin / วันที่ 15/01/2018 เวลา 10:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 09/01/2018 เวลา 16:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 05/01/2018 เวลา 10:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 38 รายการ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

By Admin / วันที่ 12/12/2017 เวลา 14:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา

By Admin / วันที่ 29/12/2017 เวลา 13:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By Admin / วันที่ 22/12/2017 เวลา 10:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา

By Admin / วันที่ 21/12/2017 เวลา 10:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By Admin / วันที่ 12/12/2017 เวลา 10:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนจัดซื้อยาโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By Admin / วันที่ 13/11/2017 เวลา 10:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนจัดซื้อยาโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศตกลงราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์

By Admin / วันที่ 15/08/2017 เวลา 14:18 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสิ่งก่อสร้าง

By Admin / วันที่ 03/08/2017 เวลา 11:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์

By Admin / วันที่ 26/05/2017 เวลา 14:38 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยสามัญ,พิเศษ

By Admin / วันที่ 05/09/2014 เวลา 11:15 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยสามัญ,พิเศษตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง