จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

จัดซื้อจัดจ้าง 2562

service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 30/09/2019 เวลา 10:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

By Admin / วันที่ 24/09/2019 เวลา 10:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 12/09/2019 เวลา 10:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนปี 2563

By Admin / วันที่ 09/09/2019 เวลา 11:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศเผยแพร่นแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

By Admin / วันที่ 09/09/2019 เวลา 11:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 31/08/2019 เวลา 10:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 01/08/2019 เวลา 09:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 31/07/2019 เวลา 09:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 31/07/2019 เวลา 09:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 08/07/2019 เวลา 10:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 30/06/2019 เวลา 14:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 31/05/2019 เวลา 14:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 30/04/2019 เวลา 14:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 19/04/2019 เวลา 09:38 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม

By Admin / วันที่ 31/03/2019 เวลา 10:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

By Admin / วันที่ 31/03/2019 เวลา 09:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 26/03/2019 เวลา 09:12 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

By Admin / วันที่ 03/03/2019 เวลา 10:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

By Admin / วันที่ 28/02/2019 เวลา 11:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์

By Admin / วันที่ 28/02/2019 เวลา 11:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 22/02/2019 เวลา 13:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

By Admin / วันที่ 08/02/2019 เวลา 13:47 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 31/01/2019 เวลา 11:19 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By Admin / วันที่ 29/01/2019 เวลา 10:45 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 15/01/2019 เวลา 09:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 31/12/2018 เวลา 10:44 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By Admin / วันที่ 31/12/2018 เวลา 09:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ

By Admin / วันที่ 27/12/2018 เวลา 09:17 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 13/12/2018 เวลา 09:24 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ มิใช่ยา

By Admin / วันที่ 12/12/2018 เวลา 10:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ มิใช่ยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุทันตกรรม ปี 2562

By Admin / วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:55 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุทันตกรรม ปี 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

By Admin / วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความฆปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความฆปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

By Admin / วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:45 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนงบค่าเสื่อม

By Admin / วันที่ 06/12/2018 เวลา 09:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 30/11/2018 เวลา 13:24 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By Admin / วันที่ 30/11/2018 เวลา 09:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By Admin / วันที่ 29/11/2018 เวลา 10:25 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

By Admin / วันที่ 26/11/2018 เวลา 11:24 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562

By Admin / วันที่ 21/11/2018 เวลา 10:24 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 19/11/2018 เวลา 13:25 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

By Admin / วันที่ 16/11/2018 เวลา 10:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาล

By Admin / วันที่ 16/11/2018 เวลา 10:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ

By Admin / วันที่ 16/11/2018 เวลา 09:07 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 31/10/2018 เวลา 14:37 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By Admin / วันที่ 31/10/2018 เวลา 10:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2562

By Admin / วันที่ 29/10/2018 เวลา 15:04 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 19/10/2018 เวลา 11:44 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

By Admin / วันที่ 12/10/2018 เวลา 09:34 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง

By Admin / วันที่ 10/10/2018 เวลา 11:22 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 08/10/2018 เวลา 14:55 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง