จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

จัดซื้อจัดจ้าง 2565

service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

By Admin / วันที่ 30/09/2022 เวลา 11:45น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

By Admin / วันที่ 31/08/2022 เวลา 10:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

By Admin / วันที่ 31/07/2022 เวลา 13:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

By Admin / วันที่ 30/06/2022 เวลา 09:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

By Admin / วันที่ 31/05/2022 เวลา 10:01 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 04/11/2022 เวลา 14:01 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 21/09/2022 เวลา 14:41 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 16/08/2022 เวลา 14:31 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 13/08/2022 เวลา 11:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 04/07/2022 เวลา 13:47 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

By Admin / วันที่ 21/06/2022 เวลา 11:22 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

By Admin / วันที่ 21/06/2022 เวลา 11:22 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

By Admin / วันที่ 21/06/2022 เวลา 11:22 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

By Admin / วันที่ 21/06/2022 เวลา 11:22 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

By Admin / วันที่ 21/06/2022 เวลา 11:22 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 03/06/2022 เวลา 10:22 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 27/04/2022 เวลา 14:42 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 12/04/2022 เวลา 10:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่ 01/03/2022 เวลา 14:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

By Admin / วันที่ 30/11/2021 เวลา 09:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

By Admin / วันที่ 31/10/2021 เวลา 08:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง