จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง 2566

service-image

เอกสารขอส่งงาน การเงินโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

By Admin / วันที่ 10/01/2566 เวลา 15:38 น.

                     ขอส่งงบการเงินโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

รายละเอียดเอกสารขอส่งงบ
service-image

ประกาศหมายเหตุประกอบงบปี2565

By Admin / วันที่25/01/23 เวลา 15.45 น.

                     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศหมายเหตุประกอบงบปี2565 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่18/01/23 เวลา 11.04 น.

                     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By Admin / วันที่03/01/23 เวลา 15.30 น.

                     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

********************************

By Admin / วันที่ _______ เวลา _____ น.

                     **************************************************

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image