บริการภายในโรงพยาบาล

บริการภายในโรงพยาบาล

service-image

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

            ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Trauma & Emergency Center พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิด และความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด ให้การดูแลรักษาโดยทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมั่นใจในคุณภาพการบริการ รวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภาพทัน และให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อให้การช่วยเหลือ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหต-ฉุกเฉิน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อาทิ เช่น

 • ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิพรบ.ได้
 • ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ใส้ติ่งอักเสบ ลำใส้อุดตัน ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ
 • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
story
service-image

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

 • Whitening is among the most popular dental
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
service-image

ทันตกรรม

            แผนกทันตกรรมให้บริการโดยทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น มีห้องรักษาทันตกรรมจำนวน 2ห้องซึ่งเป็นห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย มีเครื่องเอ็กซเรย์ทางทันตกรรม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อการบริการที่เป็นกันเองและประทับใจ

  ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่
 • การตรวจวินิจฉัย การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การให้คำปรึกษา การวางแผนการรักษาสามารถใช้สิทธิพรบ.ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (เอกสารครบ)
 • การอุดฟัน
 • การขัดฟัน และขูดหินปูน
  ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่
 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • การผังรากฟันเทียม
  ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ได้แก่
 • การฟอกสีฟัน
 • การครอบฟัน และ สะพานฟัน
 • การเคลือบผิวหน้าฟัน (Veneer)
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
  การรักษารากฟัน ได้แก่
 • การรักษารากฟันหน้า ,ฟันกรามน้อย ,ฟันกราม
  การรักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์ ได้แก่
 • การเกลารากฟัน
  ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่
 • การครอบฟัน และสะพานฟัน
 • ฟันปลอม แบบฐานอคริลิกและฐานโลหะ
  ทันตกรรมจัดฟัน มีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ได้แก่
 • ฟันแบบ Bracket โลหะ
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน
service-image

แพทย์แผนไทย

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

 • Whitening is among the most popular dental
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
story
service-image

กายภาพบำบัด

            เราพร้อมให้การบริการด้านการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และให้การรักษา
ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย รวมถึงบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่ส่งต่อมาจากแพทย์ทุกสาขา โดยนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับการอบรมด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีการสอบเพื่อคงสถานะทุกปี

  เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการรักษาทางกายภาพบำบัด
 • Manual Therapy การรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด การปรับท่าทางการใช้งานกล้ามเนื้อเพื่อลดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่างกาย ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง การปรับโครงสร้างทางกายวิภาคด้วยเทคนิคเฉพาะ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ไมเกรน เส้นประสาทอักเสบ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง
 • เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ที่ทันสมัยและถูกทบทวนจากงานวิจัยจากหลายสถาบันว่ายังคงให้ผลการรักษาที่ดีควบคู่ไปกับการใช้ Manual Therapy
 • Deep heat Therapy เครื่องมือที่ให้ความร้อนลึกเพื่อลดการเกร็งตัวของชั้นกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ได้แก่ คลื่นเหนือเสียง Ultrasound Therapy, คลื่นสั้นความร้อนลึกจากไฟฟ้า Short wave Therapy, คลื่นความร้อนลึกจากคลื่นความถี่วิทยุTargeted Radiofrequency Therapy
 • Electrotherapy เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในคลื่นความถี่ชนิดต่างๆ เพื่อผลลดความเจ็บปวด หรือกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อลดการเกร็งตัวและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • Laser Therapy เครื่องเลเซอร์กำลังสูง ที่ให้ผลความร้อนและ/หรือความเย็น (Low laser and High power Laser) ในกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ ในช่วงพลังงานที่แตกต่างกัน ในห้องถูกควบคุมแล้วว่าสามารถป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นเลเซอร์อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
 • Mechanical Therapy เครื่องมือดึงคอดึงหลัง สำหรับคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดความดันในช่องกระดูกสันหลังที่กดหมอนรองกระดูก ในผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 • โปรแกรมฝึกและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลที่เหมาะสม Individual exercise program (ลิ้งค์ไปเพจย่อย) เพราะเราเชื่อว่า ศักยภาพในการออกกำลังของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัย สังคม อาชีพการงาน และขนมธรรมเนียมประเพณี การออกแบบโปรแกรมการรักษาที่เหมะสมกับแต่ละบุคคล จะช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามสมรรถภาพร่างกายและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงมายาวนานหลายปี
  การรักษา
 • การทำกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน
 • การรักษาทางกายภาพบำบัด
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากผลข้างเคียงของโรคมะเร็งด้วยกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
 • สร้างสุขภาพที่ดีในวัยเกษียณ ด้วยโปรแกรมกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
 • ห้องตรวจรักษาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด
story
service-image

คลินิกโรคเรื้อรัง

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

 • Whitening is among the most popular dental
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
service-image

ส่งเสริมสุขภาพ

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

 • Whitening is among the most popular dental
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
story
service-image

ฝากครรภ์

            พร้อมให้การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย รวมทั้งการฝากครรภ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ครบครัน อีกทั้งสถานที่เหมาะสม และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  การให้บริการ
 • ตรวจสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย
 • สูติ-นรีเวช และโรคสตรีทุกชนิด เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย Colposcope
 • การฝากครรภ์และการคลอด โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีความกังวล และความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
 • การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ และตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง โดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ด้วยเครื่องมือ Ultrasound เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจค้นหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
story
service-image

ตรวจสุขภาพประจำปี

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

 • Whitening is among the most popular dental
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
service-image

ตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าว

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

The implant fixture is first placed, so that it ilikely to osseointegrate, then a dental prosthetic is added. then a dental prosthetic is added.then a dental pros- thetic is added.

 • Whitening is among the most popular dental
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves
 • Teeth cleaning is part of oral hygiene and involves