เอกสารและคู่มือต่างๆ

คู่มือการใช้งาน HOSxP

 

การคีย์ 43 แฟ้ม

 

การเข้าใช้ระบบงานอื่นๆ

 

คู่มือและแบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง (RM)

 


ติดต่อ-ประสานงาน

ที่อยู่
=> เลขที่ 296/4 หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

โทร :(056) 383562, (056) 383564

แฟกซ์ :(056) 383562

E-mail: it@klhos.go.th, manage@klhos.go.th

หมายเลขติดต่อภายใน