โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

 


ติดต่อ-ประสานงาน

ที่อยู่
=> เลขที่ 296/4 หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

โทร :(056) 383562, (056) 383564

แฟกซ์ :(056) 383562

E-mail: it@klhos.com, manage@klhos.com

หมายเลขติดต่อภายใน