ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
  • แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ web mail ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำหรับการเข้าระบบด้วย username และ password

  • แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ ระบบงานภายในของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้งาน และคู่มือการใช้งานได้ที่ฝ่ายงาน IT โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

  • แจ้ง!! เรื่องผลการรับรอง และส่งรายงานการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ผ่านมาตรฐาน (HA) เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ

 


สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ (ปีงบประมาณ 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายการดังนี้

วันที่ 28/02/2021 เวลา 09:21น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/01/2021 เวลา 09:30น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (enalapril และ amoxicilin) ปีงบประมาณ 2564

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังนี้

วันที่ 27/01/2021 เวลา 14:14น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ปีงบประมาณ 2564

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังนี้

วันที่ 21/01/2021 เวลา 15:25น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังนี้

วันที่ 15/01/2021 เวลา 11:40น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 04/01/2021 เวลา 09:40น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564

     สรุปแผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังนี้

วันที่ 28/12/2020 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/11/2020 เวลา 15:20น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 06/11/2020 เวลา 10:35น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/10/2020 เวลา 09:40น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายการดังนี้

วันที่ 05/10/2020 เวลา 08:41น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง