• แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ web mail ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำหรับการเข้าระบบด้วย username และ password

  • "ประกาศ"โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เรื่องระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562

  •  ตรวจรักษาโรคทั่วไป

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดให้บริการในวันทำการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 16:30 น.

ทันตกรรม (Dental)

บริการทันตกรรม และช่องปาก สำหรับคนไข้ปกติ ให้บริการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08:00 - 16:00 และ วันศุกร์ ครึ่งวันเช้า

แพทย์แผนไทย

บริการแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ คลายเส้น ให้บริการทุกวัน เวลา 08:00 - 16:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กายภาพบำบัด

บริการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท ส่วนต่างๆ เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.

คลินิกพิเศษ

บริการงานคลินิกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง ถุงลมโป่งพอง หืดหอบ อีกทั้งคลินิก ฟ้าใส ให้บริการตามเวลานัดหมายของแต่ละส่วนงานบริการ

ส่งสริมสุขภาพ

บริการส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการตั้งแต่การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพเด็ก และคลินิกต้านไวรัส