จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

จัดซื้อจัดจ้าง 2563

service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม

By Admin / วันที่ 31/12/2020 เวลา 08:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน

By Admin / วันที่ 30/11/2020 เวลา 08:40 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม

By Admin / วันที่ 31/10/2020 เวลา 08:21 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 21/09/2020 เวลา 08:11 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหาร

By Admin / วันที่ 26/09/2018 เวลา 10:37 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยเตียงสามัญและผู้ป่าวยห้องพิเศษ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 03/09/2020 เวลา 10:09 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 20/08/2020 เวลา 10:34 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 24/07/2020 เวลา 11:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 23/07/2020 เวลา 10:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 13/07/2020 เวลา 13:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม

By Admin / วันที่ 01/06/2020 เวลา 13:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน

By Admin / วันที่ 01/05/2020 เวลา 09:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

By Admin / วันที่ 01/03/2020 เวลา 10:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม

By Admin / วันที่ 01/04/2020 เวลา 09:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 10/06/2020 เวลา 14:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 22/04/2020 เวลา 10:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 21/04/2020 เวลา 10:25 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนวัสดุทันตกรรม

By Admin / วันที่ 10/03/2020 เวลา 09:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนวัสดุทันตกรรม ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 11/02/2020 เวลา 11:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 06/02/2020 เวลา 11:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปแผนการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 06/02/2020 เวลา 13:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม พ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 02/01/2020 เวลา 15:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 31/12/2019 เวลา 13:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 24/12/2019 เวลา 09:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 20/12/2019 เวลา 09:35 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 16/12/2019 เวลา 15:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 29/11/2019 เวลา 10:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศแผนจัดซื้อยาโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

By Admin / วันที่ 26/11/2019 เวลา 13:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผแผนจัดซื้อยา โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปแผนวัสดุทันตกรรม ปีพ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:05 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปแผนวัสดุทั่วไป ปีพ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:20 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปแผนวัสดุการแพทย์ ปีพ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:15 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปแผนวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:10 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศสรุปแผนวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ.2563

By Admin / วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:00 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

By Admin / วันที่ 31/10/2019 เวลา 09:30 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง
service-image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

By Admin / วันที่ 17/10/2019 เวลา 09:50 น.

                    ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง